PL EN

APO 7.6 - Gildie

Nazwa gildii ApoROx
Lider Knight Darrq
Członków 5
Zaproszonych 4

PowrótNick Ranga Opis
Knight Darrq Rox Never BAck DOwn
Mala Pala Ma mala pale brak
Ridick Trass Prosto
Perspi Block Block GO GO 300
Sabina Sabina brak

Created by Grom