PL EN

APO 7.6 - Gildie

Nazwa gildii Ekipa APO
Lider Voltan
Członków 9
Zaproszonych 3

PowrótNick Ranga Opis
Rinson Senior Game Master brak
Lirtes Senior Tutor brak
Nedin Senior Tutor brak
Apendor Game Master brak
Elyar Game Master brak
Voltan GOD brak
Voltan Main GOD brak
Voltan Rook GOD brak
Inquso Game Master brak

Created by Grom