PL EN

APO 7.6 - Gildie

Nazwa gildii Native Nations
Lider Canron
Członków 6
Zaproszonych 3

PowrótNick Ranga Opis
Sub Zero Sub Zero 2 Pro by Piwelozory
Armorking Crazy Tiger brak
monster boss Royal Member brak
Dekoreq Dekoreq brak
Elite Masster Don brak
Canron Trudny Dzieciak Wuchta Wiary Tej

Created by Grom